Қызмет сипаттамасы

Негізгі сипаттамалары:
Процессоры және оперативті жады – Dual core 700 MHz/RAM 128 mb
Сымсыз сигналдың қуаты - 20 дБм

Қосылатын құрылғылардың ұсынылатын саны – әр модульге бір уақытта 4 құрылғыға дейін 

Таралатын оңтайлы ауданы - 80 шаршы метрге дейін

Wi-Fi арқылы 1 құрылғыны қосқандағы интернеттің орташа жылдамдығы - 80 Мбит/с (тек бір Wi-Fi атауы көрінеді)

Mesh технологиясы модульдерді тізбекті қосып, атауы бірдей, үйдегі бір желіні құрайды.