InstaWin

Біліміңізді тексеріп, ақшалай жүлде ұтыңғыз!

10 сұраққа дұрыс жауап берсеңіз - 100 000 теңге сіздікі.

15 секунд - әр сұраққа берілетін уақыт.

Күніне 4 қосымша ойын ойнауға болады.

69 теңге /күніне

SMS пен интернет-трафик топтамаларын сатып алып, ойынға қатыс, жүлделі бол!

Сынақтық тегін мерзім - 1 күн

Нәтижелерді жақсарту мүмкіндігі