Ұсталымдармен/тарифтелумен келіспеу

Ұсталған ақшаның дұрыстығын "Менің Beeline-ым" қосымшасында ("Шот есебі" бөлімі) тексеруге болады.

Сапалы фото немесе талап етілген құжаттардың сканын тіркеуіңізді өтінеміз. Сонда сұрағыңызға жауапты тез аласыз және қайта өтініш беру қажет болмайды.