Байланыс сапасы

Желінің сапасына әсер ететін және байланыс операторына қатысы жоқ факторлар бар. Жария шарт бойынша:
2.11. Радиотолқындардың таралуының табиғи жағдайларына байланысты көрсетілетін қызметтердің сапасы қолайсыз метеорологиялық жағдайлардың, топографиялық кедергілердің (жерүсті және жерасты тұрғын және тұрғын емес құрылыстардың, ғимараттардың, құрылыстардың жанында, сондай-ақ олардың бедері мен құрылысының ішінде), энергия көздерінің жанында, туннельдерде, жертөлелерде, техногендік сипаттағы себептерден, радиосигналды бұғаттауға арналған арнайы техникалық жабдықтың әсерінен, сондай-ақ оператордың қызметіне байланысты емес өзге де себептердің салдарынан нашарлауы, үзілуі, кедергілермен қоса жүруі немесе мүлде болмауы мүмкін.
Көрсетілген себептер салдарынан қызметтердің нашарлауы немесе мүлде болмауы оператордың өз міндеттемелерін тиісінше орындамау факті болып табылмайды.

Сапалы фото немесе талап етілген құжаттардың сканын тіркеуіңізді өтінеміз. Сонда сұрағыңызға жауапты тез аласыз және қайта өтініш беру қажет болмайды.